Izveštaji i planovi pred većnicima

PANČEVO, 21. april 2018. (TV Pančevo) – Gradski većnici na poslednjoj sednici usvojili su izveštaje o radu za prošlu godinu i ovogodišnje planove rada Centra za socijalni rad „Solidarnost“ i Centra za talente „Mihajlo Pupin“. Takođe su usvojene izmene pograma poslovanja JKP „Grejanje“.

Centar za socijalni rad „Solidarnost“ radio je u svojim okvirima tokom prošle godine, istakla je Sanja Patalov Stojadinović, v. d. direktora Centra. Posebno se osvrnula na rad Sigrune kuće, naročito od usvajanja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici 1. juna prošle godine.

Dragoljub Cucic, direktor Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin“, istakao je da je prošla godina bila najuspešnija i da je u njoj bilo najviše nagrađenih učenika.

Gradski većnici su usvojili i izmene u programu poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Grejanje“ koja se tiču finansijskog plana za ovu godinu.