Izmena plana produktovoda

PANČEVO, 13. maj 2017. (TV Pančevo) – Gradsko veće usvojilo je i uputilo Skupštini grada na usvajanje izmene Plana detaljne regulacije kompleksa centralnog terminala produktovoda čija je izgradnja planirana na južnom obodu grada, tik do Rafinerije nafte Pančevo. Izmena plana bila je potrebna jer je „Trans nafta“ modifikovala saobraćajno rešenje u delu kompleksa.

Osnovni plan produktovoda usvojen je još 2012. godine, ali je nakon toga JP „Transnafta“, koja je i naručila izradu ovog plana promenila saobraćajno rešenje za priključenje kompleksa, kaže Tatjana Vuksan iz JP-a „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva“.

- Povod i cilj izrade ovog plana je izmenjeno saobraćajno rešenje koje je usklađeno sa novim tehnološkim potrebama „Trans nafte“ uz uvažavanje svih uslova i zaštite životne sredine, kao i svih parametara koji su bitni – rekla je Tatjana Vuksan iz JP-a „Direkcija“.

Grad će sa projektom uređenja pristana na Tamišu učestvovati na konkursu koji je raspisalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a koji ima za cilj razvoj turizma u 2017. godini.

- Uređenjem pristana doprinelo bi se da ova platforma koja je kupljena u okviru projekta „Rock in river“, 2014. godine, konačno se stavi u multifunkcionalnu namenu i da se registruje kao pristan – navela je Tatjana Vuksan.

Gradsko veće usvojilo je i srednjoročan i dugoročan razvoj JKP „Dolovi“ iz Dolova. Ovaj plan razvoja obuhvata sve aktivnosti do 2027. godine. A data je saglasnost JKP „Vodovod i kanalizacija“ u vezi donacije 1300 metara vodovodnih cevi, JKP „Kačarevo“ iz Kačareva. Ovim cevima izgradila bi se nova vodovdna linija kojom bi se sa bunara u Kačarevu, snabdevao sportsko rekreativni centar „Jezero“.