Izgradnja vodnih objekata na konkursu

PANČEVO, 27. mart 2018. (TV Pančevo) – Na 156. sednici Gradskog veća usvojen je Predlog načina rada sistema za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha grada Pančeva i postupanju u slučajevima povećanih koncentracija zaguđujućih materijala u vazduhu, kao i Predlog zaključaka u vezi sa učestvovanjem Grada Pančeva na konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje feklane kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Gradski većnici su na sednici graskog veća usvojili predlog za donošenje zaključka u vezi sa učestvovanjem grada Pančeva na konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u jevnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini.

Takođe je usvojen i predlog odluke o načinu rada sistema za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha grada Pančeva i postupanju u slučajevima povećanih koncentracija zaguđujućih materijala u vazduhu.

Većnici su takođe jednoglasno usvjili i predlog za donošenje zaključka u vezi sa učestvovanjem grada Pančeva na drugom pozivu za projekte Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija.

Na 156. sedici, većnisi su usvojili i Nacrt Odluke o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju manjih montažnih pokretnih i drugih objekata na površinama javne namene.