Izgradnja magistralnog vodovoda u Jabuci i Glogonju

PANČEVO, 10. januar 2017. (TV Pančevo) - Radovi na izgradnji magistralnog vodovoda prema Jabuci i Glogonju započeti su krajem novembra. Od tada do danas postavljeno je oko 10 od ukupno 17 kilometara cevi koje će vodu iz gradskog vodovoda dovesti u ova dva sela. U isto vreme izvode se radovi na izgradnji rezervoara u Jabuci i Glogonju. Rok za zavšetak radova je maj 2017. godine.

Veći deo magostralnog vodovoda od Pančeva preko Jabuke do Glogonja je urađen, kaže Dušan Kračunov, rukovodilac sektora vodovoda. Od Pančeva do Jabuke završeno je postavljanje cevi, a još jedna ekipa postavlja cevi iz pravca Glogonja ka Jabuci. Do sada postavljeno je ukupno 10 od 17 kilometara cevi, kaže Kračunov.

- Što se tiče cevovoda mogao, bi deo prema Glogonju da bude završen za mesec dana. Ima još jedna ekipa koja radi. Ja se nadam da ako bude ovakva dinamika i ako vreme posluži uspećemo za 5 meseci da završimo planirane radove - rekao je Dušan Kračunov iz JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Kako bi Glogonji Jabuka imali stalno i uredno snabdevanje vodom planirana je i izgradnja dva crpne stanice sa rezervoarima, po jedna u svakom selu. Iako se ušlo u zimu radovi na izgradnji dobro napreduju, kaže Kračunov.

- Ušli mso u decembar, počeli su mrazevi. U jabuci urađena je donja ploča, priprema se armatura za zidove. U Glogonju je urađena kompletna donja ploča i prva kampada zidova. Planiramo, ako vremenske prilike dozvole da se završi rezervoar u Glogonju do kraja januara - istakao je Kračunov .

Izgradnja magistralnog vodovoda u dužini od 17 kilometara i dve crpne stanice deo je druge faze programa koji se realizuje u saradnji sa KfW bankom. Vrednost radova je nešto više od milion evra, a rok za završetak radova je maj 2017. godine. Završetkom tih radova, biće završen i ceo program koji se sprovodi sa ovom bankom još od 2006. godine. Od tada do danas, realizovano je oko 6 miliona evra za razne projekte. Tri miliona evra je bila donacija, a ostatak je kredit pod povoljnim uslovima.