I treći rebalans pred većnicima. Uvećanje budžeta za 35-40 miliona dinara

PANČEVO, 3. novembar 2017. (TV Pančevo) – Gradski budžet za 2017. godinu, nakon trećeg rebalansa trebalo bi da bude uvećan za 35 do 40 miliona dinara, i iznosiće oko 5 milijardi i 960 miliona dinara. Na uvećanje sredstava uticali su najviše prihodi od poreza na zaradu, prenos apsolutnih prava, uplata dela dobiti gradskih preduzeća, kao i naknada za zaštitu životne sredine. Prema planu, nacrt rebalansa trebalo bi da tokom sledeće nedelje prvo usvoji Gradsko veće, a nakon toga i odbornici Skupštine grada.

Na treći ovogodišnji rebalans uticali su za 10 miliona veći prihodi od poreza na samostalne delatnosti, 26 miliona više od prenosa apsolutnih prava: 20 miliona više od naknade za zaštitu životne sredine, gradska preduzeća su uplatila čak za 30 miliona više od dobiti koju su ostvarila. Ali najviše povećanje je od poreza za zarade. U budžet je do sada upalaćeno čak za 110 miliona više nego što je planirano, kaže Predrag Živković, zamenik gradonačelnika koji je zadužen i za finasije.

- Očigledno da su bolje privredne aktivnosti u gradu. I ovih 110 miliona mislim da je najmanje koliko se može povećati ovim rebalansom. Ukoliko bude još jedan rebalans, moguće je još jedno povećanje, jer se ti prihodi najbolje ostvaruju krajem godine - kazao je Živković.

Kada se sve sabere, od nekih prohoda se u budžet slilo skoro 210 miliona dinara više, ali u isto vreme neki prihodi nisu naplaćeni onako kako je planirano. Tu se misli pre svega na prihode od prodaje građevinskog zemljišta, koji su planirani u iznosu od oko 100 miliona dinara i prihodi od naplate za korišćenje građeviskog zemljišta. U pitanju su dugovi iz prethodnog perioda, jer je ova naknada sada deo poreza na imovinu, kaže Živković.

- Početkom godine planirali smo 70 miliona i malo je ostvareno. Znali smo da ćemo III rebalansom te prihode morati da smanjimo na razuman nivo. Očekivanja su da će se do kraja godine ostvariti 15-20 miliona. Iz tog razloga su umanjeni za nekhi 50 miliona. Isto tako u planu prodaje gradskog građevinskog zemljišta bilo je dosta parcela. Informaciju od Agencije za imovinu nismo dobili, da li će se realizovati do kraja godine. Možda hoće, ali ne želimo da rizikujemo - rekao je Živković.

Kada se podvuče crta, budžet bi trebalo da bude uvećan za 35 do 40 miliona dinara, kaže Živković. Dodatna sredstva dobili su kultura i obrazovanje. Za grejanje po školama, jubilarne nagrade.

- Neophodno je između 13 i 15 miliona. A dobiće i korisnici subvencija JKP “Zelenilo”, “ATP” i “Mladost”, nešto manje od 40 miliona dinara. Uz naravno pojedina JKP u naseljenim mestima. Dakle par budžetskih korisnika, kojima je neophodan novac kako bi nesmetano funkcionisali do kraja ove godine - kazao je Živković.

Živković kaže i da se ne razmišlja o novom kreditnom zaduženju.

- Kreditno zaduženje će se smanjiti ili ostati na istom nivou. Promene će biti samo kod kredita iz 2016. godine. Ima dosta ušteda. Ulica 7. jula neghde oko 18 miliona, osvetljenje na Novoseljanskom putu, 21 miliona, koji je prepolovljen zbog sufinasiranja sa Putevima Srbije. Ta sredstva i dosta drugih, kod investicija koje ne koštaju toliko biće opredeljena za druge namene - rekao je zamenik gradonačelnika, Predrag Živković.

Prema planu nacrt rebalansa treblo bi da tokom sledeće nedelje prvo usvoji Gradsko veće, nakon čega bi na prvom sledećem zasedanju odluku o III rebalansu gradskog budžeta za 2017. godinu, doneli odbornici Skupštine grada.