Gradsko veće: Najviše prihoda od poreza na zarade

PANČEVO, 17. jul 2018. (TV Pančevo) – Članovi Gradskog veća jednosglasno su usvojili šestomesečni izveštaj budžeta grada za period januar-jul. Takođe su usvojeni finansijski planovi javnih komunalnih preduzeća. Deveta manifestacija "Eko-regata Tamiš" proglašena gradskom manifestacijom, koja će biti održana u avgustu.

Na sednici Gradskog veća jednoglasno je usvojen šestomesečni izveštaj budžeta grada Pančeva za period januar-jun 2018. godine. Ukoliko se posmatraju planirani i ostvareni prihodi bez prenetih sredstava, ostvaren prihod iznosi 46,22 posto, dok ukupni rashodi iznose 40,98 posto u odnosu na plan.

- U okviru ostvarenih prihoda klasične budžetske potrošnje, milijardu 7990 miliona dinara, najveće učešće ima porez na zarade 44,35 posto, porez na imovinu učestvuje sa 18,55 posto, naknada za zaštitu životne sredine 10,4 posto, porez na prihode od samostalnih delatnosti 8,45 posto. Na osnovu svega u periodu januar-jun 2018. godine ostvareni prihodi i primanja sa uključenim prenetim sredstvima 3 milijarde, 22 miliona 960 hiljada ili 54,5 posto u odnosu na planirane prihode. Ukoliko se posmataraju planirani i ostvareni prihodi bez prenetih sredstava ostvarenje iznosi 46,22 posto. U periodu januar jun 2018. na teret sredstava budžeta izvršeni su ukupni rasodi izdaci u iznosu 2 milijarde 322 miliona ili 40,98 posto u odnosu na plan, objasnila je Sanja Ilić iz Sekretarijata za finansije Gradske uprave.

Ove godine "Eko-regata Tamiš" proglašena je za gradsku manifestaciju i u saradnji sa Turističkom organizacijom Pančeva u avgustu će biti organizovana deveta po redu. Cilj ove manifestacije da promoviše brigu i podigne svest o očuvanja reke Tamiš.

- Ove godine "Eko-regata Tamiš" biće organizovana tri dana 8, 18. i 19. avgusta. Polazak regate je iz Pančeva, ide se ka Jabuci i Glogonju i nastavlja se ka Opovu. Povratak regate predviđen je za 19. Manifestacijom su obuhvaćena naseljena mesta, kaže Gordana Ćirić iz Sekretarijata za privredui ekonomski razvoj.

Na sednici Gradskog veća usvojeni su finansijski izveštaji javnih komunalnih preduzeća "Grejanje","Vodovod i kanalizacija", "Higijena" i "Zelenilo".