Grad Pančevo subvencioniše priključenje domaćinstava na gasnu mrežu

PANČEVO, 10. maj 2018. (TV Pančevo) – Grad Pančevo obezbedio je subvenciju, odnosno, deo sredstava za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu. Zainteresovani građani dokumentaciju mogu da podnesu preko Uslužnog centra Grada Pančeva.

Javni poziv grada Pančeva od 11. maja tekuće godine za priključivanja individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, predstavlja projekat od javnog značaja imajući u vidu dvostruki cilj: podrška sugrađanima i unapređenje kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji grada.

Kako je interesovanje sugrađana za priključenje na gasnu mrežu veliko, u gradskom budžetu su opredeljena veća sredstva pa će subvenciju moći da dobiju 64 domaćinstva, 24 više nego u protekloj godini.

Na javni poziv mogu se prijaviti građani, vlasnici individualnih objekata sa teriorije Pančeva ukoliko ispunjavaju dva uslova.

Sve potrebne informacije o javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji biće postavljene na oficijelnoj veb prezentaciji Pančeva.

Javni poziv biće otvoren do utroška sredstava namenjenih za ovu svrhu, najkasnije do 15. decembra ove godine.