Fekalna kanalizacija na Bavaništanskom putu do novembra

PANČEVO, 15. maj 2017. (TV Pančevo) – Pre dvadesetak dana započeti su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije duž Bavaništanskog puta. Do sada je postavljeno oko 450 metara cevi. Ove radove finansira Ministarsvo pravde, jer je predviđeno da se na ovu kanalizacionu mrežu priključi novi zatvor koji je u izgradnji. Na novo izgrađenu kanalizaciju moći će da se priključe i građani koji žive u ovom delu grada. Prijave će moći da se podnose od novembra, nakon završetka radova.

Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije duž Bavaništanskog puta započeti su od sredine trase, odnosno druge crpne stanice, kaže Aleksandar Radulović, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“. Trasa je dužine nešto više od 3 kilometra i cevi se postavljaju na dubuini od 2 do 7 metara.

- Ovo je glavni kolektor duž Bavaništanskog puta u koji treba da se ulivaju bočni priključci. Neke velike probleme ne očekujemo osim podzemnih voda, ali nivo je za sada na „dobroj dubini“, pa nam ne prave problem, rekao je Radulović.

Na kanalizacionu mrežu, kada se završi, predviđeno je da se priključi novi zatvor koji se gradi na Bavaništanskom putu. Mogućnost priključenja imaće i građani ali tek nakon što se završe svi radovi, kaže Radulović. Pošto je planirano da se radovi završe početkom novembra, to znači da će građani moći da se proključuju od sledećeg proleća, odnosno sa početkom nove građevinske sezone. Cena priključka zavisi od broja zainteresovanih.

- Veći broj smanjuje cenu priključka, jer je sada važan faktor u ceni „papirologija“, odnosno pribavljanje saglasnosti preduzeća, a to nije jeftino. Ako ih ima više dele troškove, rekao je direktor JKP “Vodovod i kanalizacija”.

Radovi su započeti krajem aprila i prema dinamici trebalo bi da se završe do početka novembra meseca. Radove finasira Ministrastvo pravde, a vrednost radova je oko 63 miliona dinara.