Dve tačke na dnevnom redu Gradskog veća

PANČEVO, 26. jun 2018. (TV Pančevo) – Dve tačke dnevnog reda našle su se na sednici Gradskog veća. Data je saglasnost da neposrednom pogodbom bez naknade parcela u Dolovu postane javna svojina grada jer ulazi u trasu puta ka novoj deponiji, dok je Udruženju „Prerada drveta“ Kremna Užice dat u zakup magacinski i poslovni prostor.

Na sednici Gradskog veća usvojen je nacrt odluke o prenosu prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Pančeva, neposrednom pogodbom, bez naknade za parcelu koja se nalazi u Dolovu jer parcela ulazi u trasu puta ka novoj deponiji.

Na sednici Gradskog veća odobren je predlog da se bez javnog nadmetanja da u zakup poslovni magacinski prostor u Ulici Braće Jovanović 100 Udruženju „Prerada drveta“.