Donacija Pokrajine predstavnicima romske zajednice u Pančevu

PANČEVO, 10. maj 2018. (TV Pančevo) – Predstavnici AP Vojvodine, donirali su romskoj zajednici sa teritorije Pančeva poklon – pakete koji sadrže namirnice i sredstva za higijenu.

Autonomna pokrajina Vojvodine donirala je humanitarnu pomoć pripadnicima romske zajednice u Pančevu.

Pakete su distribuirali predsednici skupština mesnih zajednica i pripadnici romske nacionalne zajednice jer upravo oni, kako kaže Pava Čabrilovski, najbolje poznaju svoje meštane.

Samo za ovu godinu, u budžetu Pančeva opredeljeno je 7 miliona dinara za aktivnosti i projekte usmerene na unapređenje položaja romske zajednice.

Humanitarnu akciju za romsku zajednicu u Pančevu inicirala je Kancelarija za inkluziju Roma.