Dan civilne zaštite

PANČEVO, 1. mart 2017. (TV Pančevo) – Svečanom sednicom Okružnog štaba za vanredne situacije, u Pančevu je obeležen međunarodni Dan civilne zaštite. Tom prilikom istaknut je veliki značaj pripremljenosti građana da na pravi način reaguju u elementarnim nepogodama ili drugim vanrednim situacijama. Tokom prošle godine u Pančevu su obučene dve specijalizovane jedinice Civilne zaštite, vod za zaštitu od požara i vod za pružanje prve pomoći.

Prvi mart, svetski Dan Civilne zaštite prilika je da se skrene pažnja i javnosti ukaže na ulogu Civilne zaštite u pripremi, a naročito u odbrani od svega što može da nastane kao posledica vanrednih situacija, kao što su veliki požari ili poplave, kaže Danijela Lončar, komandant Okružnog štaba za vanredne situacije.

- Civilna zaštita je organizovan sistem, jasno definisan i dobro organizovan, gde se tačno zna gde, ko, kada i šta radi. Potrbna nam je maksimalna obuka i edukacija ljudi, a onda i opremanje. Naša jednica, civilna vatrogasno spasilačka je dobila uniforme, a i Okrug je dobio deo uniformi što je prva stepenica ka profesionalizaciji tog civilnog sektora iozbiljnom shvatanju i slanju jasne poruke – izjavila je Danijela Lončar.

U Pančevu su do sada formirane dve specijalizovane jedinice, jedan je vod za zaštitu od požara koji broji 27 ljudi i vod za pružanje prve pomoći koji u svom sastavu ima 19 ljudi.

- Mi vršimo obuku specijalnih jedinica po planu i programu sektora za vanredne situacije, sve u zavisnosti od mogućnosti i potreba. Prvo smo obučili jedinice za zaštitu od požara i prvu pomoć. Ove godine obučićemo jedinicu za raščišćavanje iz ruševina – objasnio je Dragoslav Romčev, rukovodilac grupe poslova Civilne zaštite.

Jedinice Civillne zaštite podelje su na specijalizovane i jedinice opšte namene. Za obuku specijalizovanih jedinica zadužen je Sektor za vanredne situacije pri Ministarstvu za unutrašnje poslove. Kako je kazao Momir Georgijevski, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu, do sada su obučene dve specijalizovane jedinice.

- Tako ćemo i ove godine, 2017. vršiti edukaciju, specijalizovanih jedinica. Pretpostavljam da su sredstva opredeljena da se i one opreme. A jedinice koje su već edukovane, pretpostavljam da će i dalje raditi na usavršavanju i vežbama kako bi smo mogli u nekoj vanrednoj situaciji da ih angažujemo i budemo sigurni da će moći usperšno da obavljaju svoje zadatke – naveo je Momir Georgijevski.

Ovaj datum za međunarodnu civilnu zaštitu ima dvostruku važnost. 1. marta 1972. počeo je da važi Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, koji je registrovan pri Skretarijatu Ujedinjenih nacija, a u skladu s Poveljom UN-a. Sljedećeg dana, 2. marta 1972. počela je sa radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu kao međuvladina organizacija. Civilnu zaštitu čine vatrogasci, policija, Gorska služba spašavanja, hitna služba, Crveni krst, ali i ostale službe kojima je civilna zaštita redovna delatnost.