Čučković: Za stručnu praksu 6 miliona i 300 hiljada dinara

PANČEVO, 6. avgust 2017. (TV Pančevo) – Studentsku letnju praksu u Pančevu završilo je 29 studenata, a u stručnoj praksi, ove godine će oko 40 ljudi biti angažovano na javnim radovima koji će biti plaćeni po stepenu stručne spreme. Grad je za tu namenu izdvojio pet miliona i rebalansom budžeta još milion i trista hiljada dinara.

U Pančevu se sprovodi lokalni akcioni plan sa osam mera. Trenutno su aktuelne tri mere plana zapošljavanja. Jedna od njih je studentska letnja praksa. U okviru nje, 29 studenata završnih godina fakulteta boravilo je u različitim ustanovama i preduzećima gde su obavili stručnu praksu.

- Mi od tih preduzeća u vrlo kratkom roku očekujemo izveštaj o njihovom radu tako da će ti studenti koji su bili na studentskoj letnjoj praksi biti plaćeni za to što su radili. Aktuelni su i javni radovi i stručna praksa - rekao je Milenko Čučković, gradski većnik zadužen za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja.

Ovih dana očekuje se i potpisivanje ugovora sa preduzećima u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje za angažovanje oko 40 ljudi na javnim radovima na području grada Pančeva.

- Narednih dana, očekujemo početak stručne prakse za ukupno oko 35 do 40 osoba, a ona se odnosi pre svega na ljude koji se prvi put upoznaju sa procesom rada. Grad je za to izdvojio pet miliona i plus rebalansom budžeta još milion i trista hiljada. Ta lica će ići na stručnu praksu - objasnio je Milenko Čučković, gradski većnik zadužen za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja.

Te osobe će biti plaćene u zavisnosti od stručne spreme. Sa završenim fakultetom, odnosno sedmim stepenom, imaće 20.000 i biće im plaćeni putni troškovi, provešće 12 meseci na praksi. Sa višom školom odnosno šestim stepenom, radiće devet meseci i imaće 18.000 dinara i troškove prevoza, a sa srednjom školom šest meseci, dobiće 16.000 dinara i plaćene putne troškove.