Budžet za 2018. 5,6 milijardi dinara

PANČEVO, 28. mart 2018. (TV Pančevo) – Odbornici grada Pančeva usvojili su izmene Budžeta za 2018. godinu. Budžet je uvećan za 432 miliona dinara i sada iznosi više od pet milijardi i 600 miliona.

Više od pet milijardi i 600 miliona dinara iznosi budžet za tekuću godinu, usvojeno je na 21. sednici Skupštine Grada Pančeva. Budžet je uvećan za 432 miliona. Kako je rekao Predrag Živković,zamenik gradonačelnika, od uprave za kapitalna ulaganja dobili smo sredstva za dva bitna projekta. Jedan je druga faza Potamiškog kolektora.

- I nastavak infrastrukturnog opremanja Severne industriske zone 33 miliona dinara. Ostatak sredstava od pomenutih 17 miliona, neutrošenih iz prethodne godine, koje smo opredelili ugavnom za investicije, za naše učešće u Potamiškom kolektoru 87 miliona, 46 miliona za izgradnju socijalnih stanova u Ulici Svetozara Miletića, 43 miliona za izgradnju Gradskog stadiona i ostatak sredstava ravnomerno je raspodeljen po oblastima - rekao je Prdrag Živković.

Prema rečima Živkovića druga tačka dnevnog reda bila je minimalna promena o odluci o kreditnim zaduženjima za 2016.

- Nakon sprovedenih investicija, koje se finansiraju iz kredita za 2016. godinu ukupna ušteda je 5 miliona i 178 hiljada dinara, koliko je opredeljeno za novu investiciju izgradanja trafo stanice za potrebe Sportsko-rekreativnog centra Strelište - dodao je Živković.

Odbornici Skupštine grada usvojili su i odluku o izdavanju Ateljea u zakup. Kako je rekao Nemanja Rotara, većnik zadužen za kulturu, ovo je problem koji se rešava 50 godina, ali nikad do kraja nije sređen.

- Sada smo uspeli da napravimo dogovor na obostrano zadovoljstvo. Ja se nadam da će umetnici iskoristiti ateljee na dobar način. Nadam se da će umetnici koji nemaju atelje, a treba im, imati jasan nacrt po kojim kriterijumima mogu da ga koriste. U komisiji će uvek biti jedan predstavnik umetničkog udruženja, odnosno likovni stvaralac, što je prednost. Oni međusobno mogu da procene svoj rada i kvalitet. I ta nadoknada je simbolična, jer grad dobija mnogo od umetnika – rekao je Nemanja Rotar.

Rotar je kazao da se nada da će ova odluka biti na obostranu korist Grada i umetnika. Takođe napominje da je novina to što će ugovori biti univerzalni i važiće za sve umetnike.

- Sad smo sve objedinili, napravili smo zajedničku normu, jedinstven ugovor, koji će važiti za sve i koji će biti potpisan. Izašla je komisija i obišla sve ateljee, videla u kom su stanju. Sve je to funkcionalno, može da se koristi. Umetnici koji trenutno koriste atelje, nastaviće da ga koriste narednih pet godina, a nakon toga ide ocenjivanje. Ako koriste atelje na dobar način, moći će da produže ugovor. Biće u ponudi i novi prostori, koji će moći da se koriste po određenim kriterijumim - objasnio je Rotar.

Na 21. sednici Skupštine grada usvojeni su i programi poslovanja i finansijski planovi javno komunalnih preduzeća "Higijena", "Urbanizam" i GSA.