BNS i "Kombrest" dostavili finansijske izveštaje

PANČEVO, 2. avgust 2018. (TV Pančevo) – Finansijske izveštaje za 2017. godinu JKP-a BNS i "Kombrest" Gradsko veće usvojilo je na 128. sednici.

Javna komunalna preduzeća BNS i "Kombrest" ispunila su zakonsku obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja za prethodnu poslovnu godinu osnivaču, Skupštini, odnosno Gradskom veću.

U prethodnoj godini, JKP Banatsko Novo Selo ostvarilo je prihod od 953.000 dinara, a od nezavsine revizorske kuće dobilo sugestiju za uspostavljanje internog sistema revizije.

Pored JKP-a iz Banatskog Novog Sela, Gradsko veće usvojilo je na 128. sednici i finansijski izveštaj JKP-a "Kombrest" iz Banatskog Brestovca.

U oba JKP-a, nezavisni revizori sugerisali su usaglašavanje iskazanog osnovnog kapitala upisanog u Agenciji za privredne registre.