Biraju se direktori javnih preduzeća u Pančevu

PANČEVO, 22. oktobar 2013. (TV Pančevo) – Pančevo će do kraja godine dobiti nove, a možda i stare, direktore javnih preduzeća. Gradsko veće je donelo odluku da se raspišu konkursi, što treba da potvrdi i Skupština. Uslovi nisu isti, iako su svi usklađeni sa novim Zakonom o javnim preduzećima, a kako je objašnjeno, pravljeni su i u skladu sa različitim statutima u pojedinim preduzećima.

Zbog novog Zakona o lokalnoj samoupravi, Gradsko veće je odlučilo da se raspišu novi konkursi za direktore 8 gradskih, javnih i javnih komunalnih, preduzeća.

- Javni konkurs sprovodi po prvi put imenovani organ Grada Pančeva - Komisija za izbor i imenovanje direktora. Predviđen je rok od 15 dana za podnošenje prijava. Nakon podnošenja prijava, sprovodi se procedura koja podrazumeva vršenje usmene provere kandidata, bodovanje, prikupljanje, odnosno ocenjivanje prikupljenih dokaza koje su kandidati podneli o ispunjenosti uslova. Nakon toga će Skupštini Grada Pančeva biti predložena lista sa predloženim kandidatima, kada će Skupština izvršiti izbor lica koja će vršiti funkcije direktora preduzeća, javnih i javnih komunalnih, koje je osnovao Grad Pančevo, objasnila je Liljana Vukolić iz gradskog Sekretarijata za skupštinske poslove.

Uslovi u konkursima koji su predočeni većnicima nisu isti za sva preduzeća, a kako je objašnjeno, pravljeni su na osnovu statuta samih preduzeća. Za direktore Direkcije za izgradnju, Gradske stambene agencije, „Zelenila“ i „Mladosti“ minimum je da imaju visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena, dok je za direktore „Vodovoda“, „Higijene“, „Grejanja“ i ATP-a neophodan visoka stručna sprema, ali drugog stepena. Razlike postoje i u zahtevu za radnim iskustvom. U „Mladosti“ se traže dve, u „Zelenilu“ tri, a u ATP-u i „Higijeni“ pet godina rada u struci i tri godine na rukovodećem položaju.