ATP godišnje izda preko 2.000 besplatnih karata

PANČEVO, 4. novembar 2017. (TV Pančevo) – Autotransportno preduzeće Pančevo uz učešće Grada svake godine građanima daje povlašćene karte. Tu su dve kategorije Pančevaca, oni koji dobijaju besplatne godišnje karte i oni koji plaćaju karte po nižim cenama od dve do šest hiljada dinara.

Autotransportno preduzeće Pančevo godišnje izda preko 2.000 besplatnih karata, 1.100 za đake i studente i blizu 1.000 za ostale stanovnike iz socijalno ugroženih porodica. Ukoliko bi ovi korisnici kupili karte po važećoj ceni prihod preduzeća bi bio između 180 i 200 miliona dinara na godišnjem nivou, rekao je Mišo Marković, gradski većnik zadužen za komunalnu oblast i saobraćaj.

Oko 5000 sugrađana kupuje povlašćene godišnje karte i tu su penzioneri ili građani iz socijalno ugroženih porodica, objasnio je Marković. Najviše je onih koji kupuju legitimacije u iznosu od dve hiljade dinara, dok je manje sugrađana koji uzimaju godišnje karte u iznosu od četiri i šest hiljada.

Direktor Autotransportnog preduzeća Pančevo, Nebojša Gajić, je objasnio kako funkcioniše izdavanje povlašćenih legitimacija za putnike sa teriotorije Grada.

Ekonomsku cenu karte ne plaćaju učenici i studenti

Penzioneri kojima su penzije iznad proseka plaćaju godišnju kartu četiri ili šest hiljada dinara. Oni koji ostvaruju prihod iznad 90 hiljada dinara i stariji su od 65 godina ne ostvaruju pravo na besplatan prevoz.