Analiza kvaliteta zemljišta 15 godina posle bombardovanja

 

PANČEVO, 12. februar 2015. (TV Pančevo) – Ovog meseca počinje uzorkovanje zemljišta sa teritorije Pančeva kako bi se utvrdila njegova eventualna zagađenost. Analize zemljišta će biti urađene zahvaljujući projektu japanske Agencije za međunarodnu saradnju, Hemijskog fakulteta iz Beograda i Pančeva. Profesor Takeši Nakano je danas na predavanju o uticaju zagađujućih materija iz zemljišta na životnu sredinu kazao i da je da je Pančevo u njegovoj glavi još od 1999. godine.

Kako se u Japanu, u Hiogou, vrši kontrola zagađivanja životne sredine, kako se uzimaju uzorci tla za analizu i kako se zagađujuće materije iz zemljišta mogu proširiti u okolini, bile su teme predavanja koja su danas u pančevačkoj Gradskoj upravi održali stručnajci iz Japana. Ovo predavanje je upriličeno u okviru projekta između japanske Agencije za međunarodnu saradnju, Hemijskog fakulteta i Grada Pančeva, koje treba da pokaže i eventualna zagađenja zemljišta u Pančevu i okolini. Profesor Takeši Nakano otkriva da mu je Pančevo u glavi otkako je čuo da je 1999. godine bilo izloženo bombardovanju hemijskih fabrika.

- Reč je o sudbini, na neki način. Pre nekoliko godina našu zemlju su posetila petorica učesnika jednog trogodišnjeg projekta, ljudi sa Beogradskog univerziteta. Od njih sam čuo priču o bombardovanju 1999. godine i zagađenju reke Dunav. Od tada konstantno razmišljam o Pančevu, odnosno o tome kako ćemo i na koji način poboljšati stanje životne sredine u vašem gradu i zemlji, objasnio je profesor Nakano.

Cilj projekta je da se ispita kvalitet zemljišta uz Dunav, pa i u našem gradu. I na predavanju su stručnajci iz Japana istakli da mnoge zagađujuće materije u životnoj sredini vrlo dugo opstaju, a da se, ako dospeju u ljudske organizme, dugo i zadržavaju. U njih spadaju i pesticidi, industrijske hemikalije, produkti sagorevanja. Uzimanje uzoraka počinje ovog meseca, a biće ispitano zemljište sa tridesetak lokacija u Pančevu, objašnjava detalje Vladimir Delja, član Gradskog veća zadužen za oblast zaštite životne sredine.

- Prvenstveno ćemo raditi deo koji je pod uticajem „južne zone“, zatim poljoprivredna zemljišta u Stračevu, Omoljici i Ivanovu, ali ćemo analizirati i zemljište severno od grada - Kačarevo, Jabuka, Glogonj - deo buduće „severne industrijske zone“. Pokrićemo celu teritoriju Grada Pančeva. Ti rezultati pokazaće da katastrofalnog zagađenja zemljišta nema. Rezultat analize će predstavljati jedan vid sertifikata za poljoprivrednike. Oni će moći da kažu: „Sada mogu da proizvodim i organsku i zdravu hranu“, tako da će podaci biti dragoceni svima, objasnio je Vladimir Delja, član Gradskog veća.

Savremeni instrument za merenje nivoa zagađujućih materija u zemljištu već je stigao na Hemijski fakultet u Beogradu.

- Mi u Srbiji do sada nismo bili u mogućnosti da obrađujemo dugotrajne zagađivače, takozvane POP-sove. Instrument koji smo dobili od japanske agencije, putem ovog projekta, jeste dvodimenzionalni gasno-maseni spektrfotometar, koji do sada nije postojao u ovom delu sveta. Dva su u Nemačkoj, jedan u Francuskoj i sada kod nas. On nije svemoćan, ali neke stvari koje do sada nismo mogli, moći ćemo da pratimo - hlorovane pesticide, policiklične aromatične ugljovodonike, ali na drugačiji način. Tako ćemo moći da pratimo biološku transformaciju u vremenu pomoću mikroorganizama, obrazložio je mogućnosti mernog aparata dr Vladimir Beškoski.

Projekat će trajati do 2017. godine, a jedan od ciljeva jeste i podizanje svesti javnosti o štetnosti upotrebe pesticida, industrijskih hemikalija i sličnih supstanci.