Aleksandar Stevanović novi direktor JKP "Higijene"

PANČEVO, 29. septembar 2017. (TV Pančevo) – Novi član Gradskog veća za oblast stambeno komunalnih poslova i saobraćaja biće član Srpske napredne stranke Mišo Marković. Aleksandar Stevanović, takođe član SNS-a, koji je obavljao ovu funkciju izabran je za vd direktora pančevačke Higijene. Pored ovih kadrovskih rešenja odbornici Skupštine Grada razmatrali su i novu cenu parkiranja u Pančevu koja je usklađena zbog uračunatog PDV-a.

Odbornici su odlučili da će novi član Gradskog veća za stambeno – komunalne poslove i saobraćaj ubuduće biti član Srpske napredne stranke Mišo Marković. Marković je rođen je 30. aprila 1974. godine, po zanimanju je diplomirani inženjer organizacionih nauka.

- Ovo zvanje je stekao diplomiravši 2013. godine na fakultetu Organizacionih nauka. Dugo godina je zaposlen u JKP „Grejanje“, a pre toga je svoj radni vek gradio u „Metalenegromontaži“. Pored profesionalnog iskustva, gospodin Marković poseduje i zavidno političko iskustvo. Bio je odbornik u Skupštini grada, od 2004. do 2016. godine, kao i član mesne zajednice „Mladost“, od 2004 do 2012. godine. Prilikom obavljanja funkcije neće biti na stalnom radu u Gradskoj upravi. Član je SNS, oženjen i otac jednog deteta - rekao je Saša Pavlov gradonačelnik.

Odbornici Skupštine grada, nakon ostavke, su razrešli dužnosti Bogdana Savića, dosadašnjeg direktora JKP „Higijena“ i na njegovo mesto imenovali Aleksandra Stevanovića. On je takođe podneo ostavku na svoju funkciju u Gradskom veću. Prema rečima gradonačelnika Saše Pavlova, ovakva odluka je pažljivo promišljena, jer će “Higijena” u narednom periodu imati veliku ulogu u razvoju komunalnog sektora. Pavlov je rekao da će između ostalog Higijena učestvovati u izradi Nacionalnog plana sprovođenja direktive o deponijama, u okviru direktive Evropske unije, što je vezano za pretpristupno poglavlje 27.

- Pored ovog predstoje i aktivnosti kroz program eid2. Definisanje mera podrške domaćoj privredi i budućim investitorima na greenfield i braunfild zonama, kao i izradu planova sanacije i rekultivacije stare deponije što je od krucijalnog pitanja vezanog za ekologiju. S obzirom da je Stevanović učestvovao u svim razgovorima sa predstavnicima delagacija EU, kao i sa potencijalnim investitorima, smatrao sam i svi mi u Veću, mnogo efikasnijim da nastavi da obavlja ove poslove kroz neposredno rukovođenje organizacionom jedinicom u čijoj je nadležnosti sprovođenje ovih odluka - dodao je Pavlov .

Ono što je izazvalo pažnju odbornika bila je tačka dnevnog reda a odnosila se na politiku upravljanja ljudski resirsima u organima Grada Pančeva za period od 2017. do 20120. godine. Dejan Jovanović, iz odborničke grupe DJB, kazao je da je plan dobar, ali je izrazio sumnju da će se sprovesti.

- Da je tako pokazuje i činjenica, koliko ja znam, a možda i grešim, ja ne znam da je iko od vas u privatnom sektoru. Svi radite u državnoj službi. Jako interesantan podatak. Da skoro svi odbornici SNS-a, radite u javnim preduzećima - kazao je Dejan Jovanović, šef odborničke grupe DJB.

- Što se tiče odbornika SNS-a, da su svi zaposleni u javnom sektoru, ja moram da vas ispravim da je to ne istina. Ovde ima odbornika koji ne rade, koji su studenti ili su završili fakultete i nemaju posao. Iz tog razloga želim da vas demantujem. Da to nije istina, da građani budu upoznati da u odborničkoj grupi SNS nisu svi zaposleni u javnom sektoru, a ako je dužnost odbornika da bude odbornik i da ne radi, kakve veze ima da li je u javnom ili privatnom sektoru - rekao je Željko Sušec šef odborničke grupe SNS.

Odbornici opozicije imali su primedbe i na poskupljanje usluga parkiranja u gradu, nakon što je naplata parkiranja ponovo prešla u nadležnost JKP „Higijene“. U prethodnom periodu to je bio poreski prihod lokalne samouprave. Po novoj odluci cena je zbog uračunatog PDV-a nešto viša nego što je bila.

- 11% su povećane cene. Na žalost ova Skupština nema mogućnost da predlaže neke stvari vezane za parkiranje. Pre svega da se smanji broj sati za vreme kojih će se naplaćivati parkiranje. Od 7 do 21, predlog je bio prošle godine da se to koriguje na 8 do 18 šasova - objasnio je Nikola Ćurčin odbornik DS-a.

- Što se tiče cene vezano je naplatu od strane Higijene. Dok je bila nadležna lokalna poreska uprava, nije se računao PDV. U ovoj situaciji pošto je prešlo u nadležnost Higijene, PDV mora da se obračuna. Tako da je i osnovna cena smanjena, ali je došlo do povećanja zbog PDV-a - objasnio je Zoran Ašanin odbornik SNS.

Pred odbornicima je bilo i više od 20 kadrovskih tačaka. Imenovani su novi vršioci dužnosti direktora u JKP „Kačarevo“ i Domu kluture u istom mestu . S obzirom da sledećeg meseca ističu mandati Nadzornim odborima gradskih preduzeća, odbornici su razrešili i imenovali nove članove ovih tela.