Pančevu 19,5 miliona od Pokrajine za atarske puteve i odvodnjavanje

PANČEVO, 25. maj 2018. (TV Pančevo) – Pančevu je na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarsto odobreno 19,5 miliona dinara za realizaciju dva projekta u oblasti poljoprivrede. Ugovore je uručio Igor Mirović, predsednik Vlade Vojvodine, a u ime Pančeva potpisao ih je gradonačelnik Saša Pavlov.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odobrio je Pančevu 19,5 miliona dinara na konkursu za sufinansiranje dva projekta: 11 miliona i 3000 hiljada za izgradnju atarskih puteva sa otresištima u katastarskim opštinama Jabuka i Glogonj, projekta čija je ukupna projektovana vrednost 30 miliona evra.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na konkursima je opredelio 932,5 miliona dinara lokalnim samouprvama koje su ispunile uslove. Pančevo je apliciralo i dobilo sredstva za dva kapitalna projekta, inicirana u nastojanju unapređenja kvaliteta života na teritoriji Grada.

Gradonačelnik Pančeva ukazao je na značaj naplate zakupa poljoprivrednog zemljišta, na šta je upozorio i pokrajinski premijer Igor Mirović.

Ugovore za sufinansiranje projekata predstavnicima 41 lokalne samouprave uručio je Igor Mirović, predsednik Vlade Vojvodine.

Prema rečima Saše Pavlova, saradnja Pančeva Vlade Vojvodine značajno je unapređena u poslednjih nekoliko godina.

U 2018, na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarsto, Pančevu je za različite projekte odobreno blizu 60 miliona dinara.