158. sednica Gradskog veća

PANČEVO, 3. april 2018. (TV Pančevo) – Na 158. sednici gradskog veća, usvojen je nacrt odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije područja "Mali rit", izveštaj o poslovanju MZ "Kotež" za 2017 kao i predlog zaključka u vezi sa organizacijom Sajma zapošljavanja u 2018. godini.

Gradski većnici su usvojili nacrt odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije celine 4a - Karaula sa Jabučkim putem, celine 5 Kudeljarac i Novoseljanski put kao i regulacije područja "Mali rit" u Pančevu.

Većnici su takođe usvojili i predlog zaključka u vezi sa potpisivanjem aneks ugovora između grada Pančeva i NIS a.d. Novi Sad.

Takođe je usvojen i predlog zaključka u vezi sa organizacijom Sajma zapošljavanja, koji će biti održan 18. aprila na korzou Ulice Vojvode Živojina Mišića.

&feature=youtu.be

Na sednici graskog veća usvojen je i predlog kojim se daje saglasnost OŠ "Isidora Sekulić" da može dati u zakup deo školske kuhinje.