1,4 miliona dinara za uređenje i opremanje školskih kabineta u srednjim školama

PANČEVO, 8. jul 2017. (TV Pančevo) - Ove godine Grad Pančevo izdvojio je sredstva za uređenje i opremanje školskih kabineta u srednjim pančevačkim školama, kao i u Osnovnoj školi “Mara Mandić”. Pomoć od 1,4 miliona dinara manji je od zahteva, ali svakako mnogo znači.

Školama u Pančevu Grad će pomoći sa blizu milion ipo dinara za sređivanje kabineta, mada je zahtev bio veći za milion dinara. Manji budžet uzrok je manjih sredstava, ali je važno da se o školama misli i radi na nnjihovom uređenju i opremanju.

Osnovni kriterijum bio je taj koliko su sredstava škole dobile u prethodnih pet godina, pa su ovog puta one škole kjoje su ranije dobijale manje sredstava, dobile više.