"Paunović" u Rusiji

PANČEVO, 25. novembar 2017. (TV Pančevo) – Članovi Kulturno-umetničkog društva „Stanko Paunović” NIS Rafinerije nafte Pančevo nedavno su se vratili iz Rusije, gde su učestvovali u programu manifestacije “Dani Srpske kulture” u okviru projekta “Muzika bez granica”. Projekat je realizovan u gradu Najabrsku koji se nalazi u zapadno-sibirskoj niziji.

Nosilac projekta u Rusiji bila je muzička škola “Viktor Koh”, a projekat je podržao”Gasprom Njeft”. Konkursom su bili obuhvaćeni svi gradovi u kojima se nalaze izvoršta nafte i gasa. Dejan Trifunović, umetnički direktor ovog društva ističe da je festival bio prilika da se ruskoj publici prikaže bogatstvo narodnih igara, pesama, kostima ali i srpski običaji.

U programu Paunovića bile su zastupljene koreografije svih etnokoreoloških oblasti Srbije, a prema rečima Dejana Trifunovića, ruska publika ih je prihvatila na najbolji način.

Trifunović ističe da je u planu da se saradnja proširi i da se sledeće godine organizuje jedna turneja po Rusiji.