"Faust" u Apolu

PANČEVO, 2. februar 2018. (TV Pančevo) – U prepunoj dvorani Apolo, glumci pozorišta "Lektira" odigrali su predstavu "Faust" u režiji proslavljenog glumca Ivana Jevtovića. Pozorište "Lektira" teži učenju pravilnih obrazaca ponašanja i otkrivanju značaja komunikacije i međuljudske saradnje u razvoju mladih ljudi.

Pozorište "Lektira" nastalo je po ideji glumca Ivana Jevtovića, koji je započeo rad na osnivanju novog pozorišta koje ima edukativni karakter. Kao temu predstave izabrali su školsku lektiru i u saradnji sa profesorima književnosti odabrana su određena dela planom i programom uvrštena u rad škola na teritoriji Republike Srbije, rekao je Dejan Jajčanin.

Pozorište "Lektira" se obraća mladim ljudima, pa je Dom omladine Pančevo video priliku i šansu da učenicima Pančeva ponudi edukativan i zabavan program, kao i da zajedničkom saradnjom učestvuje u njihovoj edukaciji o značaju pismenosti i čitanja.

Svako izvođenje predstave prati radionica na kojoj će publika, u ovom slučaju učenici, imati priliku da aktivno diskutuju sa glumcima i profesorima srpskog jezika i književnosti.