Kostimi i nakit srednjeg bronzanog doba u Muzeju

PANČEVO, 9. maj 2018. (TV Pančevo) – U Narodnom muzeju Pančevo otvorena je gostujuća izložba Gradskog muzeja Sombor pod nazivom „Ritam spirale - rekonstrukcija kostima i nakita srednjeg bronzanog doba“. Na izložbi je predstavljen nakit kulturnog komleksa, odnosno Kultura grobnih humki, srednjeg bronzanog doba koji se u okviru regionalnih varijanti izdvaja u izradi metalnih predmeta i proizvodnji keramike. Autor izložbe je Anđelka Putica, viši kustos arheolog.

Ovo je priča ispričana kroz arheološku prizmu i deo je drevne prošlosti, koja je opet veoma blisko povezana sa kulturama i civilizacijom Evrope. Društveni poredak pojedinca u širem kontekstu života u bronzanom dobu prelazeći iz okvira nauke dovode nas do određenih pretpostavki vezanih za identitet i položaj koji pojedinac stiče u zajednici tokom vremena. Grupe koje se pojavljuju kao deo pogrebnog inventara, ostaci odeće, nakita, prilozi u grobovima, otkrivaju nam informacije koje se odnose na pol, godine starosti, status osobe u vreme smrti, a ponekad informacije vezane za samu smrt.

„Ritam spirale“ su zadala dvadeset i dva fragmenta bronzanog lima, na kojima je urađen konzervatorski tretman sa ciljem prvobitne rekonstrukcije izgleda predmeta – nanogvice. Nošenje nakita, njegov sjaj i forme, rasporedi po telu i odeći, zamišljeni zvuk metala u pokretu vlasnika, boje i refleksije bronze, svakako su predstavljali vid socijalne prezentacije, lične i polne promocije kao i predstavu moći. Na postavci se posebno izdvajaju 3D model idealnog izgleda nanogvice i rekonstrukcija muškog i ženskog kostima iz perioda srednjeg bronzanog doba.

Za potrebe izlaganja pozajmljen je deo materijala iz Muzeja Vojvodine, Gradskog muzeja Senta, Gradskog muzeja Subotica.