Izložba - Arheoakustika: sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije.

PANČEVO, 18. april 2018. (TV Pančevo) – U Narodnom muzeju Pančevo otvorena je izložba pod nazivom Arheoakustika: sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije. Autori izložbe su Zorana Đorđević, Dragana Novković i Marija Dragišić. Izložba će biti otvorena do 15. maja 2018. godine.

Izložba Arheoakustika: sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije posvećena je prvim arheoakustičnim istraživanjima kod nas i pripoveda o odnosu zvuka i istorijskih prostora sa posebnim naglaskom na istraživanjima zvuka u srpskim srednjovekovnim hramovima. Zorana Đorđević, kaže da je cilj izložbe da se pokaže da je akustika integralni, neopipljivi sloj materijalnog crkvenog nasleđa srednjovekovne Srbije.

Autori izložbe ističu da su je bilo prilično zahtevno da pronađu predmete za izložbu, i dodaju da su dva najvrednija exponata dobili iz Koviljskog manastira.

Istorija zvuka u arhitekturi je slagalica čiji se tek poneki delovi mogu razotkriti. Zato sledeći put kad uđete u neki hram, dobro oslušnite, jer je to jedan od načina da produbite doživljaj arhitektonskog prostora.