Grad podržava omladinski sektor

PANČEVO, 7. maj 2018. (TV Pančevo) – Javni Konkurs za (su)finansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora raspisan je početkom meseca i biće otvoren do 3. novembra 2018. godine.

Da bi u skladu sa mogućnostima, Grad na najbolji način odgovorio potrebama mladih i podržao projekte koji su od najvećeg značaja za omladinu, neophodna je dvosmerna komunikacija. Zato je Nemanja Rotar pozvao mlade da se aktiviraju i da iznesu svoje predloge.

Za sufinansiranje i finansiranje projekata, komisija će razmatrati predloge usklađene sa prioritetnim oblastima: obrazovanjem, zapošljavanjem, bezbednošću, mobilnošću i interkulturalnošću mladih, njihovim zdravljem, učešćem u donošenju odluka, aktivizmom i volontiranjem.

Konkurs će biti otvoren do 3. novembra.

Informacije o Konkursu objavljene su na oficijelnoj web prezentaciji Pančeva kao i portalu e-Uprava.