Grad podržao sedam projekata iz oblasti kulture

PANČEVO, 19. jun 2018. (TV Pančevo) – U prvom ciklusu prijava na javni konkurs u oblasti omladinskog sektora Grad je podržao realizaciju sedam projekata. Kako je rekao Nemanja Rotar, Komisija je zadovoljna programima pristiglim u prvoj fazi konkursa otvorenog do 3. novembra 2018. godine.

Grad je početkom maja objavio javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora za 2018. godinu. Konkurs je otvoren do 3. novembra a u prvom ciklusu, Komisija je odobrila sredstva za sedam pristiglih projekata.

U prvoj fazi konkursa iz oblasti omladinskog sektora Grad je podržao Festival rokenrola, Savetovalište za mlade, te projekte Upoznaj svoju prirodu, Alternativna muzička umetnost, Družimo se i učimo, Edukuj se, volontiraj i zaposli se i E-vodič za mlade preduzetnike.

Ukupan budžet za finansiranje projekata u oblasti omladinskog sektora je dva miliona dinara, a sve informacije o konkursu objavljene su na oficijelnom sajtu Pančeva i na portalu E-uprava.