Za troje dece dodatak na penziju

PANČEVO, 23. jul 2010. (TV Pančevo) - Sve žene koje su rodile treće dete, po Zakonu koji važi već 18 godina imaju pravo na upisivanje posebnog radnog staža u radne knjižice. Ovaj staž one ne mogu da iskoriste da bi stekle uslov za odlazak u penziju, ali je on značajan jer uvećava penziju koja je stečena radom.

Žene u Srbiji koje su rodile troje i više dece imaju pravo na takozvani poseban staž u radnoj knjižici. Da ne bude zabune, te žene ne mogu da idu ranije u penziju, ali im se uvećava osnovica za penziju.

– Ako kažemo da je uslov za penziju 35 godina staža osiguranja, onda u tih 35 godina ne računamo ove 2 godine. Ne može se sa te 2 godine steći uslov za penziju. Žena ima 33 godine radnog staža i 2 godine posebnog, to je 35 i stiču uslov za penziju. Ne. Ona mora imati 35 godina staža osiguranja, i pride ove 2 godine. U slučajevima kad kažemo da treba penzijski staž onda se računa. To je npr. 18 godina penzijskog staža, u tom slučaju ona može imati 16 godina staža osiguranja i ove 2 što je 18, i steći uslov za penziju. U onom slučaju kad kažemo 15 godina staža minimum za ostvarivanje prava na penziju je 15 godina osiguranja staža i 60 godina života za žene. Tad opet ne računamo. Znači, ona bi opet trebalo da ima 15 godina staža osiguranja i 2 godine posebnog, što je 17 godina, i povećaće joj se penzija. Neće biti ista kao onima ko ima samo 15 nego će se računati za visinu penzije i te 2 godine staža objašnjava za TV Pančevo Saša Drčelić, direktorka PIO Fonda Pančevo.

U članu 60 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju piše da se “Osiguraniku - ženi koja je rodila treće dete, po tom osnovu uračunava u poseban staž vreme u trajanju od dve godine”. To treba da znači da će žena sa najmanje troje dece dobiti veću penziju u vrednosti od dve godine svog staža.

- Svaka žena koja je radila, bilo kad da je rodila treće dete, važno je samo da je nekada bila osiguranik fonda za penziono i invalidsko osiguranje, ima pravo da podnese zahtev za priznavanjem posebnog radnog staža od 2 godine dodaje Drčelić.

Saša Drčelić napominje da je procedura od zahteva priznavanja posebnog staža do pravosnažnog rešenja o upisu staža u radnu knjižicu – jednostavna. Osim tri izvoda iz Matične knjige rođenih za svako dete posebno, na šalteru Fonda treba predati i fotokopije lične karte i radne knjižice, i popuniti zahtev za priznavanje staža.

Bitno je napomenuti i da žene koje nisu znale za ovo svoje pravo, pa su već u penziji, mogu da ostvare i naknadno veću penziju na osnovu toga što su rodile troje dece.

Komentari 

 
0 #1 31-03-2011 15:31
Prvi put ovo čujem a imam troje dece od kojih je treće već 20-godišnjak.
Citiraj