Za hektar i 70 hiljada

PANČEVO, 20. oktobar 2017. (TV Pančevo) – Završen je prvi krug licitacija za zakup državne poljoprivredne zemlje u pančevačkom ataru. Paori su zainteresovani i zakupili su skoro svu ponuđenu zemlju, a najveći plaćeni zakup jednog hektara je 70.000 dinara. Mnogo, kažu ratari.

Za pet dana licitacija za zakup državne poljoprivredne zemlje u pančevačkom ataru, od ponuđenih blizu 11.000 hektara poljoprivrednici su zakupili 10.000 hektara.

Prema rečima gradske većnice Zorice Repac, svi su zadovoljni rezultatom licitacije

Činjenica da je cena zakupa jednog hektara premašila 70.000 dinara govori pre svega o inatu, a manje o isplativosti ovakvog zakupa.

Poljoprivrednici o licitacijama i cenama imaju svoje viđenje.

Sem Starčevaca, Dolovaca, Kačarevaca i Kompanije "Almeks", koji su u većini slučajeva platili duplo više od početne cene, ostali paori mogu biti zadovoljni rezultatima zakupa, mada se mnogi pitaju šta će proizvoditi oni koji su zakupili hektar zemlje po 70.000 dinara.

Dobro je da su ovogodišnje licitacije završene pre početka nove agroekonomske godine, tako da će ratari moći normalno da započnu i ostvare proizvodnju.