Više vinograda - bolja ekonomija

PANČEVO, 16. april 2017. (TV Pančevo) – U ataru sela Jabuke, niču novi vinogradi. Vinogradari razvijaju ovu proizvodnju, a značajan doprinos razvoju vinogradarstva daje Udruženje vinogradara i voćara „Grozd“ iz sela.