Vakcinacije protiv svinjske kuge

PANČEVO, 22. februar 2017. (TV Pančevo) – Protekle godine postignuti su određeni koraci u poboljšanju stanja u svinjarstvu. Subvencije su za 670 miliona dinara bile veće nego 2015. godine. Razmišlja se o ukidanju vakcinacije na svinjsku kugu, čime bi se otvorila vrata za izvoz svinja i svinjskog mesa u Evropsku uniju.

Već godinama Srbija ima problema u svinjarskoj proizvodnji. Prošlogodišnji rezultati u ovoj oblasti su kvalitetno bolji u odnosu na godinu dana ranije. Za subvencije je država dala više od 600 miliona dinara nego godinu dana ranije, što je itekako značajno za povećanje broja svinja i kvalitet svinjarske proizvodnje.

Jedan od velikih problema s kojima se sreće srpsko svinjarstvo svakako je vakcinacija na svinjsku kugu, koja još uvek nije ukinuta na prostoru Srbije, što onemogućuje izvoz svinja i svinjskog mesa na probirljivo tržište Evropske unije.

Svakako da je interes ove grane stočarstva da se što pre ukine vakcinacija na svinjsku kugu u Srbiji, čime bi se omogućilo da svinjsko meso s ovih prostora može u izvoz, a samim tim će i spoljnotrgovinski bilans biti bolji.