Uspešna borba protiv uzurpatora

PANČEVO, 11. januar 2017. (TV Pančevo) – Rezultati borbe protiv uzurpatora u godini koja je za nama su evidentni. 6.000 hektara stavljeno je u legalne tokove, a još blizu hiljadu hektara je sačuvano od uzurpatora. Finansijski efekti još nisu poznati, ali najvažnija poruka da je država jača od svih, stigla je do uzurpatora.

Godina koja je za nama bila je godina borbe protiv uzurpatora. Ostvarenim rezultatima su u gradskoj upravi zadovoljni. Energična poruka da niko ne može biti jači od države i da se zemlja može obrađivati samo u skladu s zakonom, stigla je do svih u agraru.

U pančevačkom ataru 6.000 hektara uvedeno je u legalne tokove po preporučenoj ceni od 191 evra po hektaru, a blizu hiljadu hektara je odbranjeno od uzurpatora.

Mada nisu sagledani svi finansijski rezultati ,od šećerne repe sa 100 hektara, koja je poslednja predata Šećerani u Kovačici, mogu se očekivati dobri efekti.

Od ove godine se očekuje da će biti uređenija od prethodne kada je zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u pitanju, da će program biti donet na vreme, kao i da će se licitacije održati u normalnim rokovima.

Korak koji je učinjen u borbi protiv uzurpatora zavređuje pažnju. Samo je potrebno nastaviti i ne dozvoliti da se uzurpatori osokole.