Stimulativne mere Pančeva u cilju smanjenja nezaposlenosti

PANČEVO, 12. jun 2018. (TV Pančevo) – Javni pozivi i konkursi u okviru mera koje Pančevo preduzima sa ciljem smanjenja nezaposlenosti, raspisani su 25. maja i objavljeni na web sajtu Grada. O akteulnim konkursima RTV Pančevo razgovarala je sa Milenkom Čučkovićem, gradskim većnikom za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Sa ciljem smanjenja nezaposlenosti, javni pozivi i konkursi Grada Pančeva za podsticajne mere i sufinansiranje projekata socijalne politike u tekućoj godini, raspisani su 25. maja.

U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Grad je uputio poziv za realizaciju javnih radova na kojima će biti angažovana teže zapošljiva lica, odnosno nezaposleni koji su dugo na evidenciji NSZ.

U okviru podsticajnih mera raspisan je i konkurs za samozapošljavanje kojim je predviđeno da Grad, nezaposlenim licima sa poslovnim idejama koje ispunjavaju uslove, pomogne pokretanje sopstvenog biznisa iznosom do 500.000 dinara.

Grad je raspisao i konkurs za podsticaj ženskom preduzetništvu, jednoj od mera Vlade Srbije u borbi protiv porodičnog nasilja a kroz ekonomsko i društveno osnaživanje žena.

Javni pozivi i konkursi Grada Pančeva u domenu zapošljavanja, otvoreni su do 15. juna. Sve informacije o uslovima , neophodnoj dokumentaciji i kriterijumima nalaze se na web sajtu www.pancevo.rs .