"Duboka prerada" za veću preradu sirove nafte

PANČEVO, 6. septembar 2018. (TV Pančevo) – U poslednjih deset godina Rafinerija nafte Pančevo intezivno se razvija, a jedan od najznačajnijih projekata koji su završili 2012. godine je pogon Hidrotrekinga vrednosti više od 500 miliona evra. Njime je omogućena proizvodnja goriva evro 5 kvaliteta. Te godine proces modernizacije se nastavlja i počinje se sa projektom "Duboka prerada", rekao je Vladimir Gagić.

Projekat je ne samo ekonomski isplativ nego se njime popravlja i ekološka slika cele države. Ovo se postiže prestankom proizvodnje mazuta.

Olivije Vozar, direktor projekta, govorio je o tome koliko je projekat zahtevan. Kada je reč o dinamici radova, tu je raspored koji je striktan i mora da se poštuje do kraja. Drugi izazov je taj što su ograničeni prostorom.

Izgradnja je pri kraju, procesi nabavke opreme takođe, dodao je Vazar. Sledećih nekoliko meseci oprema koja je neophodna biće ugrađena, zaključio je.

Rafinerija nafte Pančevo prerađuje više od tri miliona sirove nafte godišnje, a sa početkom rada ovog pogona proizvodnja je povećana na četiri.