Organska proizvodnja – šansa za zapošljavanje

PANČEVO, 28. oktobar 2017. (TV Pančevo) – O organskoj proizvodnji se više priča, nego što se radi na njenom razvoju. Činjenica je da bi se na svakih 100.000 hektara moglo zaposliti 200.000 radnika ukazuje da valja razvijati ovu granu agrara.