Druga tranša MMF-a

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda zaključio je drugu reviziju aranžmana sa Srbijom i odobrio joj tranšu kredita od 349,6 miliona evra. Zamenik izvršnog direktora MMF, Takatoši Kato izjavio je da je uticaj globalne finansijske i ekonomske krize na Srbiju do sada uspešno suzbijen, navodi se u saopštenju. - Ekonomska politika srpskih vlasti je, uz podršku "stend by" aranžmana, i aktivnosti na stabilizaciji tržišta, povećala međunarodne rezerve, olakšala pritisak na devizno tržište i pomogla mobilisanju značajne međunarodne finansijske pomoći sa ciljem da se podrži budžet Srbije i njen ekonomski oporavak, ocenio je Kato. Srbija je do sada povukla oko 800 miliona evra iz kreditnog aranžmana sa MMF, dok je za eventualno povlačenje ostalo još 2,2 milijarde evra. Sva sredstva iz ovog "stend by" aranžmana trebalo bi da idu u devizne rezerve za odbranu stabilnog kursa dinara.