Dobrička ćurka i na engleskom dvoru

PANČEVO, 11. novembar 2017. (TV Pančevo) – Nekad su je tražili na evropskim dvorovima, danas privlači pažnju svih ljubitelja ćurećeg mesa. U selu Dobrici se čuva dobrička ćurka, koja ima sortni sertifikat i poseduje niz posebnosti. U familiji Belča gaje dobričku ćurku.