Dan polja: Dobra godina za kukuruz

PANČEVO, 24. avgust 2018. (TV Pančevo) – Na oglednom polju Instituta Tamiš danas su održani Dani polja. Zainteresovani poljoprivrednici bili su u prilici da čuju i vide o rodu kukuruza, ali i da se informišu o svemu što ih zanima.

Poljoprivrednik iz Jabuke Ivan Petrovski uz sve pohvale za Dane polja, istakao je da Institut Tamiš uvek pomaže poljoprivrednicima, da im daje savete. Posebno je istakao značaj oglednog polja na kome su danas bili, ali je govorio i o kulturama koje se seju u Jabuci.

Tradicionalni Dani polja se organizuju dva puta godišnje. Na jesen je uvek akcenat na useve vezane za to doba godine, soja, suncokret, kukuruz i šećerna repa, kazao je Nikola Škrbić, direktor Instituta Tamiš.

Kukuruz je ove godine imao dobre uslove za rast i razvoj. Kako je istakla Maja Sudimac, savetodavac za zaštitu bilja, vegetaciona sezona je pogodovala ovoj biljnoj kulturi. Količina padavina je bila dovoljna, pogotovu u periodu oplodnje, dok je u vreme nicanja kukuruza bila suša. Primena herbicida je bila efikasna i nije bilo štetnih efekata po biljke.

Bogdan Garalejić, govorio je o setvama koje predstoji, a prva je uljana repica koja bi mogla da počne početkom septembra.

Nikola Škrbić je na kraju kazao koliki je značaj Dana polja. Rekao je da u okviru njih poljoprivredni proizvođači koji žele ozbiljno da se bave poljoprivrednom proizvodnjom i da žive od toga u prilici su da dobiju pravovremenu informaciju.