Centar reciklaža medicinskog otpada u Pančevu

PANČEVO, 29. jun 2010. (TV Pančevo) - Zdravstvenim ustanovama u Srbiji dodeljena su 54 vozila za transport medicinskog otpada, iz sredstava koje je obezbedila Evropska unija. Pančevačka bolnica je potpunu opremu i vozilo dobila još prošle godine i od tada se medicinski otpad u našem gradu reciklira u bolnici.

Pančevačka bolnica je među prvima u Srbiji počela da reciklira medicinski otpad, zahvaljujući donaciji iz Evrope od prošle godine. Novac za zgradu u kojoj se nalaze 2 sterilizatora i drobilica za reciklažu obezbedila je lokalna samouprava, tako da se od avgusta prošle godine mesečno u bolnici recilira od 3 i po tone do 4 tone medicinskog otpada.

- Ovo je sterilizacija medicinskog otpada, koja se vrši u specijalnim sterilizatorima. Prilikom sterilizacije na visokim temperaturama ubijaju se sve bakterije i virusi pa je otpad potpuno bezbedan. Nakon sterilizacije otpad se pakuje u crne kese i prelazi u komunalni otpad koji se baca u kontejnere i odlazi na deponiju kao potpuno bezbedan, rekla je Biljana Janković menadžer za medicinski otpad.

U pančevačkoj bolnici bi uskoro trebalo da se reciklira otpad iz drugih zdravstvenih ustanova, koji bi se ovde dovozio na mlevenje i sterilisanje.

- Mi smo već u dogovoru sa svim zdravstvenim stanicama, nabavili su kese, kante. Potreban je prilaz zgradi za vozilo koje će dovoziti otpad, tačnije betonska staza kojom će vozilo prilaziti. Biće postavljena i 4 kontejnera gde će posle reciklaže biti odlagan medicinski otpad, kaže Biljana Janković.

Upravljanjem medicinskim otpadom je komplikovan i ozbiljan posao zbog stvaranja materija koje mogu da ugroze životnu sredinu. Predstavnik EU u Srbiji, Vensan Dežer, izjavio je da zdravstvene institucije u Srbiji, kao i zemlje Evropske unije godišnje proizvedu oko 48 hiljada tona otpada, od kojih se čak 9 hiljada i 6oo tona smatra opasnim, a dve trećine takvog opasnog otpada je zarazni otpad.