Prva ovogodišnja analiza kvaliteta površinskih voda

PANČEVO, 18. jun 2017. (TV Pančevo) – Zavod za javno zdravlje je i ove godine sklopio ugovor sa Gradskom upravom Pančeva da u šest kampanja na svakih petnaest dana kontroliše kvalitet vode na kupalištima. Uzorci su uzeti u sredu sa devet mesta, a rezultati laboratorijskih analiza znaće se u ponedeljak.

Kako bi stanovništvo i ove godine bilo bezbedno za kupanje i rekreaciju na gradskim kupalištima, ispitivanje kvaliteta voda za kupanje vršiće se tokom cele letnje sezone. Kao i prethodnih godina, voda će biti uzorkovana u devet mesta, među kojima su kupališta na Tamišu, Dunavu i Ponjavici.

- Mi smo već krenuli sa sprovođenjem programa kontrole. Prva kampanje je bila juče, uzeli smo svih 9 uzoraka. Plan je da na svakih 15 dana se uzimaju uzorci, kontrolišu se I naravno, uz izveštavanje naručiocu ispitivanja, a to je u ovom slučaju gradska uprava. Građanstvo će uvek biti dostupna informacija da li voda može da se koristi za kupanje I rekreaciju – rekla je dr Radmila Jovanović.

Dr Radmila Jovanović ističe da je neophodno da budu registrovani svi privatni bazeni u kojima se građanstvo kupa, kako bi Zavod za javno zdravlje kontrolisao sve vodne objekte, a pre svega sačuvao zdravlje građana.

- Dok ne stignu prvi rezultati, mada je već krenulo toplo vreme, najsigurnije je da se kupate u bazenima koji su pod kontrolom naše ustanove. To su vam bazeni u Pančevu, u “Relaksu” u Kovačici i u Vršcu. Moram da istaknem neophodnost koja u ovom period i svim narednim potrebno sprovesti, a to je da se registruju svi privatni bazeni gde se građanstvo kupa, tako da imamo pod kontrolom sve vodne objekte koji su namenjeni za kupanje i rekreaciju da bi sačuvali, pre svega, zdravlje stanovništva – dodala je dr Radmila Jovanović.

Na osnovu rezultata laboratorijskih analiza u toku sezone kupanja prošle godine, najbolje stanje za kupanje je bilo na jezeru u Kačarevu, kao i na reci Tamiš u Pančevu. Uzorci vode na reci Dunav nisu ispunjavali kriterijume u pogledu mikrobiološke ispravnosti, tako da ta kupališta nisu mogla da se koriste u svrhu kupanja i rekreacije.