Pojačana baklja na Petrohemiji

PANČEVO, 26. april 2016. (TV Pančevo) –Oko 19 časova iznad Petrohemije bio je uočljiv gust crni dim, koji se jedno vreme dizao iz baklje, koja je bila pojačana. Prema rečima pokrajinskog inspektora za zaštitu životne sredine Šimona Bančova, u pogonu Etilen je došlo do manjih problema, zbog čega su gasovi spaljeni na baklji. Problem je rešen i proizvodnja je normalno nastavljena, a najvažnije je da nije došlo do zagađenja živiotne sredine, rekao je Bančov. Nivo zagađujućih materija koje se mere u gradu ni u jednom trenutku nije prešao dozvoljene vrednosti.