Opasan otpad još stoji u "Fokus bel"-u

PANČEVO, 24. februar 2010. (TV Pančevo) - Opasan otpad, koji je nastao nakon požara u preduzeću "Fokus bel" u Vojlovici, ni 2 meseca nakon požara nije odnet iz izgorelog magacina preduzeća. Prema rečima republičke inspektorke za zaštitu životne sredine Jelene Stanković, pravilno je uskladišten i čeka se da ga ovlašćena firma odnese.

Preduzeća, koja su registrovana i koja bi mogla da urade ovaj posao, još uvek se nalaze u proceduri za dobijanje dozvola od Ministarstva za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine za upravljanje opasnim otpadom.

U magacinu "Fokus bela" u Vojlovici nalazilo se oko 8 tona pesticida i izvesna količina veštačkog đubriva, rekla je jelena Stanković. Zbog toga je naložila da se uradi kategorizacija otpada koji je nastao nakon požara. Postupajući po nalogu inspekcije, analizu otpada je uradio Zavod za javno zdravlje u Beogradu.

- Po njihovom nalazu nađene su 2 grupe otpada, jedan je okarakterisana kao opasan i, po uputstvu inspektora, stavljena je u metalnu burad. Druga grupa je građevinski šut, okarakterisana da nije opasan, ali i neinertan otpad, izjavio je za Televiziju Pančevo Miomir Obradović, zamenik direktora u preduzeću "Fokus bel".

Prema novom Zakonu o upravljanju otpadom, opasan i manje opasan otpad privremeno može da stoji uskladišten u magacinu "Fokus bela" do 12 meseci, nakon čega mora biti uklonjen.

- Na naše pitanje gde sa tim otpadom, nismo dobili odgovor od inspekcije. Uputili smo zahtev Ministarstvu za prostorno planiranje da nam daju uputstvo šta dalje sa otpadom. Još uvek čekamo odgovor. Rekli su nam da će odgovoriti u roku od 30 dana, rekao je Obradović.

Opasan otpad iz magacina "Fokus bela" može da ukloni samo ovlašćena kuća koja se bavi tim poslovima. Republički inspektor za zaštitu životne sredine Jelena Stanković izjavila je za Televizuju Pančevo da trenutno ne postoji preduzeće koje ima dozvolu za upravljanje otpadom.

- Sam način nije u zastoju, već zbog nemogućnosti ishodovanja dozvola odgovarajućih operatera za dozvole za upravljanje otpadom. Kada ti operateri ishoduju dozvole, onda mogu da zbrinu otpad koji se nalazi u "Fokus belu". Ta preduzeća su do 23. novembra morala da prijave delatnost i od tada su u proceduri za dobijanje dozvola, kaže Jelena Stanković.

Nakon dobijanja dozvole za upravljanje otpadom, ovlašćeno preduzeće uz nadzor republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, preuzeće otpad iz "Fokus bela" i odneće ga na bezbednu lokaciju, nakon čega će biti izvezen u inostranstvo na uništavanje. Kada će do toga i doći zavisi od Ministarstva za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, koje treba da izda dozvolu.