Neprijatni mirisi sa njiva

PANČEVO, 9. avgust 2017. (TV Pančevo) – Neprijatni mirisi, koji se u avgustu osećaju u Pančevu, po jednoj verziji dolaze sa njiva Poljoprivrednog kombinata Beograd, dok ima i onih koji smatraju da dolaze s neke druge strane. Najavljuje se da će ih biti do početka septembra, a sela su bar u nečemu u boljoj situaciji od Grada. U njima nema neprijatnih mirisa.

Već nekoliko godina u Pančevu se u avgustu oseća neprijatan miris, koji je pre nekoliko dana smetao građanima. Iz godine u godinu nema argumenata koji ukazuju odakle dolazi neprijatan miris, koji podseća na svinjski ili neki drugi stajnjak.

Međutim, saznanjem merodavnih službi za krivca je proglašen Poljoprivredni kombinat Beograd, a prema rečima nadležnih, smrad se može očekivati i tokom avgusta.

Mnogi se pitaju, ako smrad dolazi od stajnjaka proizvedenog u štalama Poljoprivrednog kombinata Beograd, kako to reguliše zakon i da li je moguće sankcionisati uzročnika.

&feature=youtu.be

Interesantno je da neprijatan miris "dolazi" u Pančevo, a da se ne oseća u selima između Padinske Skele i Pančeva, pa se mnogi ljudi pitaju kako je to moguće. Niko od stručnjaka ne može argumentovano da kaže, da je krivac za smrad u Pančevu Poljoprivredni kombinat, pa tako Pančevcima ostaje da se nadaju da smrada neće biti više. Ovom prilikom sela su u boljoj poziciji, jer u njima nema smrada.