Ložišta zagađuju pančevački vazduh

PANČEVO, 5. decembar 2016. (TV Pančevo) - Praškaste materije i čađ i prošle godine najčešće su zagađivali pančevački vazduh. Od merenja obavljenih tokom cele godine, u trećini su ove materije bile u koncentracijama većim od dozvoljenih. Najugroženiji su bili Starčevo, Strelište, Vojlovica i Misa.

Pančevački vazduh spada u treću kategoriju, najviše zbog prisustva PM 10 čestica i čađi, koje su posledica individualnih ložišta, koja građani koriste za zagrevanje kuća. Koncentracije praškastih materija gradski monitoring meri u Starčevu, na Vatrogasnom domu i u Vojlovici. Pored toga, koncentracije ovih zagađujućih materija meri i Zavod za javno zdravlje - na Strelištu i u Narodnoj bašti.

- Sada, od 30. novembra, prvi, drugi, treći i četvrti decembar, pokazuju povišene vrednosti, odnosno prekoračenja, i na Zavodu kod Narodne bašte i onom što registruje naš monitoring u Starčevu. U oktobru i septembru je bilo po dva prekoračenja, što nije bilo strašno, zbog meteorologije i od dana da li se ložilo ili ne – izjavila je Vesna Petković – Borovnica iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

U trećini merenja Zavoda za javno zdravlje, prošle godine su praškaste materije prekoračile graničnu vrednost. Na Strelištu 37 puta, u Narodnoj bašti – 93 puta. Povećane vrednosti PM 10 čestica i čađi beležio je i gradski monitoring kvaliteta vazduha.

- Što se tiče PM 10 na našim stanicama u Vojlovici od 355 merenja, 82 su prekoračila graničnu vrednost. Januara je bilo 16 prekoračenja, novembra 19, decembra 17 prekoračenja vrednosti. Na Vatrogasnom domu od 359 dana kada je mereno, 96 je prekoračilo graničnu vrednost. Opet je decembar udaran sa 22, novembar sa 18, janura sa 20 dana prekoračenja - dodaje Vesna Petković – Borovnica.

Problema sa PM 10 česticama i čađi ima ceo svet, kaže Vesna Petković – Borovnica. Jedno od rešenja je prelazak na čistije energente kao što je zemni gas, koji bi se koristili za zagrevanje kuće. Uvođenje gasa nije mala investicija tako da rešavanje ovog problema, spada u socijalno novčano pitanje, kaže Vesna Petković – Borovnica.