Konkursi za ekologiju

PANČEVO, 20. april 2017. (TV Pančevo) – Grad Pančevo raspisao je dva konkursa za finasiranje i sufinasiranje projekata, odnosno manifestacija u oblasti zaštite životne sredine, koji će biti realizovani na teritoriji Grada. Za ova dva konkursa obezbeđena su sredstva u iznosu od 2 i po miliona dinara. Maksimalni iznos koji se može dobiti za projekte u oblasti životne sredine je 150, a za manifestacije 250 hiljada dinara. Konkurs je otvoren do 9. maja.

Na konkurse koje raspisao grad mogu se javiti sva registrovana udruženja građana koja se u okviru svojih aktivnosti bave i zaštitom životne sredine, i koji će projekat ili manifestaciju realizovati na teritoriji Pančeva, kaže Katarina Banjai, članica Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine.

- Za ova dva konkursa rezervisana su sredstva u iznosu od 2 i po miliona dinara. Od tog iznosa, milion i po je za projekte i milion dinara za manifestacije. Naglasila bih da je maksimalni iznos koji se može dobiti po projektu 150 hiljada, a za manifestacije 250 hiljada dinara. Sve projave koje budu prostigle razmatraće Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine – rekla je Katarina Banjai.

Razmatraće se svi projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i koji predlažu konkretne aktivnosti vezane za to, kaže Katarina Banjai.

- Finasiraće se projekti koji predlažu konkretne aktivnosti za očuvanje prirodnih vrednosti, očuvanje i unapređenje biodivirziteta, projekti koji služe za edukaciju dece i omladine, kao i za podizanje svesti javnosti na teritoriji Pančeva – napomenula je Katarina Banjai.

Konkursi su otvoreni do 9. maja. Predlozi projekata - manifestacija dostavljaju se u Uslužnom centru grada Pančeva u zatvorenoj koverti. Sve dodatne informacije kao i potrebne obrasce, zainteresovi mogu pronaći i na sajtu grada Pančeva.