Čistija proizvodnja

PANČEVO, 02. mart 2010. (TV Pančevo) - Prva radionica, u okviru projekta pod nazivom "Čistija proizvodnja", održana je u pančevakoj Privrednoj komori. Radionica je obuhvatila obuku za konsultante, a krajnji cilj ovog projekta je smanjenje negativnog uticaja proizvodnje i zagađivača na životnu sredinu.

Sredinom decembra prošle godine lokalna samouprava i Centar za čistiju proizvodnju potpisali su memorandum o saradnji. Kroz ovaj dokument, Pančevo se uključilo u realizaciju projekta "Čistija proizvodnja".

- Ideja je nastojanje naših kompanije da principe čistije proivodnje ugrade u svoje politike životne sredine, a da to ne budu samo akcije koje će se voditi u momentu, rekla je Olga Šipovac, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Projekat će biti sprovođen kroz obuku i posete kompanijama, organizovanjem radionica za lokalne konsultante, koje će voditi stručnjaci iz Centra za čistiju proizvodnju.

- Čistija proizvodnja je jedna preventivna strategija zaštite životne sredine. Za razliku od svih drugih metoda i strategija, koje se bave zaštitom životne sredine, ona se bavi najvažnijim delom u hijerarhaji, upravljanjem otpadom, a to je smanjenje otpada na samom izvoru, zatim raznim organizacionim, tehnološkim i drugim merama, izjavio je Branko Dunjić, direktor Centra za čistiju proizvodnju.

Memorandum o saradnji je i dalje otvoren za sva zainteresovana preduzeća i organizacije sa teritorije grada Pančeva.