Građani imaju sve veću svest o recikliranju

PANČEVO, 27. maj 2017. (TV Pančevo) – Reciklaža je, iako najmlađa industrijska grana u Srbiji, jedina koja u vreme svetske ekonomske krize, prema zvaničnim podacima, beleži rast. Dobri primeri prakse, izmene u standardima i bolji plan finansiranja rešenja su za probleme reciklažne industrije u Srbiji ali i osvrt na to da ne moramo nužno da uvezemo najnovije tehnologije već možemo da koristimo one koje su se pokazale kao dobre tokom godina a nisu preskupe.

Potencijal reciklažne industrije daleko je veći od postojećeg. Podaci govore da se u Srbiji reciklira svega 15 odsto, dok se u Evropskoj uniji reciklira više od 50 odsto otpada. Dušan Stokić, direktor Centra za zaštitu životne sredine, istakao je da je cirkularna ekonomija jedno od rešenja problema, odnosno da se moraju povezati oni koji se bave reciklažom i industrije koje ga koriste.

Zaštita životne sredine je, pored poljoprivrede, jedna od najznačajnijih oblasti u zakonodavstvu EU i čak trećina propisa koje je trebalo uskladiti odnosili su se upravo na tu oblast. Kao jedan od dobrih primera prakse je firma “Božić i sinovi” koja se već 12 godina uspešno bavi reciklažom. Jedno od mogućih rešenja su dobri finansijski tokovi i modeli funkcionisanja. Jedino se u Srbiji zaštita životne sredine finansira direktno iz budžeta države što nigde u svetu nije slučaj, ističe direktor reciklažnog centra “Božić i sinovi”, Nikola Egić.

Sistem reciklaže u Srbiji je najbolje organizovan kada su u pitanju ambalaža i ambalažni otpad, što nije slučaj sa komunalnim i industrijskim otpadom. Reciklaža je jedno od najvažnijih pitanja u procesu pristupanja EU ali da bi ispunili ovaj uslov potrebno je naraviti sistem za odvajanje komunalnog otpada na korisni i nekorisni, ali i mogućnost da određene kompanije preuzimaju otpad i ne zatrpavaju deponije.