Ekologija

 

Novi uređaj za merenje benzena

PANČEVO, 18. decembar 2015. (TV Pančevo) – Na mernom mestu Vatrogasni dom montiran je novi uređaj koji meri koncentracije benzena, toluena i ksilena u pančevačkom vazduhu. Ovakvim uređajima, postavljenim u Vojlovici i Ulici cara Dušana, omogućeno je praćenje koncentracija istih zagađujućih materija, na osnovu čega se može utvrditi izvor, odnosno da li je gradski ili industrijski. Novi uređaj ima veliki značaj, jer je njegovim postavljanjem omogućeno brzo i potpuno informisanje, naročito kada je reč o zagađujućim materijama iz industrijske zone.

 

Bez spaljivanja medicinskog otpada u Pančevu

PANČEVO, 13. decembar 2015. (TV Pančevo) – Nisu samo špricevi i gaze, iz zdravstvenih ustanova, opasan otpad. Takozvani biološki otpad iz operacionih sala, lekovi sa isteklim rokom trajanja kao i hemikalije iz rentgen kabineta koje služe za razvijanje snimaka, takođe moraju posebno da se tretiraju. U pančevačkom Domu zdravlja i Bolnici kažu da poštuju sve zakonske norme u njihovom odlaganju ili daljem tretiranju.

   

Inicijativa za prikupljanje „otrovne“ ambalaže

PANČEVO, 22. novembar 2015. (TV Pančevo) – Do sada nije vođena briga o ambalažnom otpadu. Na sastanku predstavnika proizvođača hemijskih sredstava lokalnih samouprava Pančeva, Opova, Kovačice i Alibunara i stručnjaka Instituta „Tamiš“ dogovoreno je da se počne sa odlaganjem ambalažnog otpada.

   

Još 7 miliona za životnu sredinu

PANČEVO, 18. novembar 2015. (TV Pančevo) – Gradsko veće je dalo saglasnost na izmene Programa korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine. Najvažnije izmene odnose se na tri nove aktivnosti koje će biti finansirane iz ovog fonda. Reč je o čišćenju kotlarnica, odnosno rezervoara i prostorija JKP-a „Grejanje“, sanaciji prostora oko GIP-a, gde je usled požara nastao opasan otpad koji treba ukloniti, i izmuljivanje Tamiša na prostoru gde se nalazi splav koji je dobijen u okviru projekta „Rock and river“.

   

Bez merenja amonijaka i azotnih oksida i dalje

PANČEVO, 9. novembar 2015. (TV Pančevo) – U Aztoari kažu da su novim ulagnajima smanjili ispuste na svom dimnjaku kada je reč o azotnim oksidima. Ali, problem je u tome što nemamo trenutno načina da to proverimo. Jasno je da su prethodne nedelje problem bili ćađ i suspendovane čestice, pa u gradskom Sekretarijatu za zaštitu životne sredine kažu da start Azotare na to svakako nije mogao imati uticaja. Ali, na pitanje zašto gradski monitoring već duže ne meri ni amonijak ni azotne oskide, materije koje mogu da stignu iz Azotare, odgovor je da je problem u serviserima.

   

Zatvoren fekalni šaht za cisterne na Dunavu

PANČEVO, 6. novembar 2015. (TV Pančevo) – Pokrajinski vodoprovredni inspektor zabranio je upotrebu fekalnog šahta za ispuštanje otpadnih voda iz cisterni. Prema rešenju inspektora ovaj fekalni šaht biće zatvoren sve dok JKP „Vodovod i kanalizacija“ ne dobije vodnu dozvolu za njegovo korišćenje. Do tada na teritoriji Grada ne postoji mesto na kojem se cisterne sa otpadnim vodama mogu prazniti legalno.