Žozef Lončar: Novembarska nagrada moje najveće priznanje

PANČEVO, 8. novembar 2017. (TV Pančevo) – Žiri za dodelu Novembarske nagrade Grada Pančeva ove godine odlučio je da dvojica Pančevaca dobiju ovu nagradu. Jedan od njih je Žozef Ivan Lončar. Stručnjak za marketing, osnivač i urednik stručnog časopisa "Taboo", trenutno sa svojim saradnicima radi na realizaciji, kako kaže, životnog projekta - "Ćirilično pismo u tržišnim komunikacijama". Iako kaže da je do sada dobio više od 100 nagrada i priznanja, Novembarsku nagradu Grada Pančeva smatra posebnim priznanjem za ono što je u Pančevu i za Pančevce uradio.

Svoju prvu oglasnu poruku Žozef Ivan Lončar napisao je pre punih 55 godina, dok je marketingom ozbiljnije počeo da se bavi 1966. godine, kao urednik publiciteta specijalizovanog časopisa Savremeno pisanje. Zatim se nižu redom poslovi... Uređivanja časopisa "Privredna propaganda", organizacije međunarodnih simpozijuma, Dana propagandista Jugoslavije. tokom svoje izuzetno bogate karijere, Žozef Lončar nizao je brojne nagrade. O Novembarskoj nagradi Grada Pančeva, koju je ove godine dobio za zasluge u privredi, ima posebno mišljenje.

Žozef Ivan Lončar zaslužan je za promociju i razvoj marketinga ne smao u Srbiji, već i na prostorima nekadašnje SFRJ. Bio je i član Međunarodnog udruženja propagandista i član Svetskog saveta ove organizacije, pa je njegovom zaslugom, 1983. godine u Beogradu i Cavtatu organizovana svetska konferencija ovog udruženja. Godine 1976. prelazi u praksu, i tada počinje ono za šta je rođen... Za stvaranje i izazivanje, za postavljanje novih granica i podizanje svesti o značaju marketinga upravo u praksi. Zahvaljujući Agenciji "Mark plan" Žozefa Lončara, mnogi Pančevci su postali u svetu priznati marketing stručnjaci. Uslov za ulazak u "Mark plan" uvek je bila fakultetska diploma, znanje engleskog jezika i nula dana radnog staža, kaže jedan od dvojce ovogodišnjih dobitnika Novembarske nagrade.

Pre 17 godina, Žozef Ivan Lončar vratio se i svojoj staroj ljubavi - pisanju. Nastao je časopis "Taboo", koji od prvog broja uređuju Pančevci. Časopis je vrlo poštovan u svetu i u Srbiji, jer se kroz ovaj časopis edukuju svi učesnici u razvoju nekog projekta. Za bavljenje marketingom kao zanatom, Lončar kaže da su potrebni i hrabrost i ludost i da su to često ključevi za uspeh u ovom poslu.

Zajedno sa svojim prijateljima i saradnicima, Žozef Ivan Lončar radi na projektu uvođenja ćiriličnog pisma u tržišnim komunikacijama, a put za povratak korenima i, kako su rekli autori ovog projekta, dostojanstvu življenja, dobio je podršku mnogih ustanova, udruženja i organizacija.

Kao i svaki profesionalac, ali i večiti istraživač koji problem ne shvata kao prepreku već kao izazov, Žozef Lončar kaže da ne može da bude siguran šta bi bili njegovi sledeći potezi. Ali zato sa osećanjem odgovornosti i ponosa kaže da će sa zadovoljstvom preneti svoja znanja svima koji su voljni da slušaju i da uče, da bi se onima koji su već kod nas i u svetu priznati stručnjaci, pridružili još mnogi Pančevci koji su učili od najboljeg.