Spremni i paori i licitacija

PANČEVO, 10. avgust 2017. (TV Pančevo) –Pančevački paori očekuju narednu licitaciju za zakup državne poljoprivredne zemlje. Iz Gradske uprave stiže poruka da su svoj deo posla vezan za licitaciju završili i čekaju saglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Zakup državne poljoprivredne zemlje iz godine u godinu sve je interesantniji za pančevačke ratare. U cilju što efikasnijeg obavljanja posla u Sekretarijatu za poljoprivredu Grada Pančeva pripremaju se za narednu licitaciju. Svoj deo posla su odradili iu čekaju saglasnost iz Ministarstva poljoprivrede, kako bi mogli da organizuju licitaciju.

Poljoprivrednici iz pančevačkog atara se interesuju kada će biti licitacija, kako bi mogli da planiraju i propremaju se za narednu sezonu. Za sada će još malo pričekati, a onda na licitaciji odlučiti koliko će sredstava dati za zakup državne poljoprivredne zemlje.